Эдийн засгийн ухаан ба Философи

Оршил Эдийн засгийн ухаан[1] гэхээр энэ бол амьдралаас тасархай, ёс суртахууныг бус амин хувиа хичээхийг номлодог, хүнийг бус мөнгийг чухалчилдаг,…

Амьдралын Санхүү

Хувь хүн, айл өрхийн санхүүгийн оновчтой шийдвэр гаргалтад шаардлагатай Мэдлэг, Чадвар, Хандлага, Дадалыг олгож, хэвшүүлэх нь тухайн хүн, айл өрхийн…

Баялгийн Засаглалын Индекс 2017

Байгалийн баялгийн засаглалын хүрээлэн (ББЗХ)-гээс эрхлэн гаргадаг  “Баялгийн Засаглалын Индекс 2017” (БЗИ)–ийн судалгааны нэг хэсэг болсондоо баяртай байна. БЗИ 2017-ийн үр дүнг…

“Үндсэн хууль бол эдийн засгийн баримт бичиг“ гэх нь бий. Энэ санааг туйлшруулж авч үзсэн зарим судлаач 1780-аад оны Америкийн…

ЯГААН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТУХАЙ

Бэлгийн цөөнхийн асуудал эдийн засагчийн нүдээр Oсоржамаа гэдэг хүүхдийн тухай асуудал сошиал ертөнцөд хүчтэй маргаан дэгдээж байна. Зарим нь түүнийг…