2015 оны Төсвийн талаар

2014.11.14 УИХ-ын Эдийн засгийн байнгын хороо, МҮХАҮТ, Үндэсний стратегийн хүрээлэн хамтран зохион байгуулсан “Гарц” эдийн засагчдын уулзалтад 2015 оны төсвийн төсөлд хийсэн зарим анализ танилцуулав. Презентацийг эндээс авч үзэж болно. Budget 2015 Outlook and assessment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s