Хүүхдэд зориулсан Монголын Нууц Товчоо

Хүүхдэд зориулсан Монголын Нууц Товчоо түүх, танин мэдэхүй, сургалтын зурагт ном бүтээх төслийн хүрээнд эхний дэвтэр маань хэвлэгдэж уншигч хүүхэд багачууд, эцэг эхчүүдийн талархлыг хүлээж байгаа бол удахгүй хоёрдугаар дэвтэрээ гаргахаар ажиллаж байна.
mnt twitter

Дэлгэрэнгүйг https://www.facebook.com/ChildrenMNT/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s