Амьдралын Санхүү

Хувь хүн, айл өрхийн санхүүгийн оновчтой шийдвэр гаргалтад шаардлагатай Мэдлэг, Чадвар, Хандлага, Дадалыг олгож, хэвшүүлэх нь тухайн хүн, айл өрхийн аж байдал төдийгүй улс орны санхүүгийн салбарын тогтвортой хөгжлийн нэг чухал үндэс болдог.
Үүнд хувь нэмэрээ оруулж бүх нийтийн санхүүгийн боловсролын анхдагч хэрэглэгдэхүүн, энэ чиглэлээр монголд хийгдсэн анхны иж бүрэн контент бүтээх зорилгоор “Амьдралын санхүү” төслийг санаачлан эхлүүллээ.
LifeFin 4

“АМЬДРАЛЫН САНХҮҮ” БОЛ ХЭРХЭН ГЭНЭТ БАЯЖИХ ТУХАЙ ХИЙСВЭР ЗӨВЛӨМЖ БИШ. Харин өдөр тутмын амьдралдаа мөрдлөг болгосноор өрх гэр, хувийн санхүүгээ ухаалгаар удирдах үнэт зөвлөгөө, хэрэгцээт мэдлэгийг агуулна.

Төслийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон үр дүнг МХЗЗ-ийн  Фэйсбүүк пэйжээр түгээнэ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s