“Үндсэн хууль бол эдийн засгийн баримт бичиг“ гэх нь бий. Энэ санааг туйлшруулж авч үзсэн зарим судлаач 1780-аад оны Америкийн … More

Эдийн засгийн ухаан ба Философи

Оршил Эдийн засгийн ухаан[1] гэхээр энэ бол амьдралаас тасархай, ёс суртахууныг бус амин хувиа хичээхийг номлодог, хүнийг бус мөнгийг чухалчилдаг, … More

ЯГААН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТУХАЙ

Бэлгийн цөөнхийн асуудал эдийн засагчийн нүдээр Oсоржамаа гэдэг хүүхдийн тухай асуудал сошиал ертөнцөд хүчтэй маргаан дэгдээж байна. Зарим нь түүнийг … More