“Үндсэн хууль бол эдийн засгийн баримт бичиг“ гэх нь бий. Энэ санааг туйлшруулж авч үзсэн зарим судлаач 1780-аад оны Америкийн … More

ЯГААН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТУХАЙ

Бэлгийн цөөнхийн асуудал эдийн засагчийн нүдээр Oсоржамаа гэдэг хүүхдийн тухай асуудал сошиал ертөнцөд хүчтэй маргаан дэгдээж байна. Зарим нь түүнийг … More