Баялгийн Засаглалын Индекс 2017

Байгалийн баялгийн засаглалын хүрээлэн (ББЗХ)-гээс эрхлэн гаргадаг  “Баялгийн Засаглалын Индекс 2017” (БЗИ)–ийн судалгааны нэг хэсэг болсондоо баяртай байна. БЗИ 2017-ийн үр дүнг … More

2015 оны Төсвийн талаар

2014.11.14 УИХ-ын Эдийн засгийн байнгын хороо, МҮХАҮТ, Үндэсний стратегийн хүрээлэн хамтран зохион байгуулсан “Гарц” эдийн засагчдын уулзалтад 2015 оны төсвийн … More