“Үндсэн хууль бол эдийн засгийн баримт бичиг“ гэх нь бий. Энэ санааг туйлшруулж авч үзсэн зарим судлаач 1780-аад оны Америкийн … More

Эдийн засгийн ухаан ба Философи

Оршил Эдийн засгийн ухаан[1] гэхээр энэ бол амьдралаас тасархай, ёс суртахууныг бус амин хувиа хичээхийг номлодог, хүнийг бус мөнгийг чухалчилдаг, … More

Баялгийн Засаглалын Индекс 2017

Байгалийн баялгийн засаглалын хүрээлэн (ББЗХ)-гээс эрхлэн гаргадаг  “Баялгийн Засаглалын Индекс 2017” (БЗИ)–ийн судалгааны нэг хэсэг болсондоо баяртай байна. БЗИ 2017-ийн үр дүнг … More