Амьдралын Санхүү

Хувь хүн, айл өрхийн санхүүгийн оновчтой шийдвэр гаргалтад шаардлагатай Мэдлэг, Чадвар, Хандлага, Дадалыг олгож, хэвшүүлэх нь тухайн хүн, айл өрхийн…

Баялгийн Засаглалын Индекс 2017

Байгалийн баялгийн засаглалын хүрээлэн (ББЗХ)-гээс эрхлэн гаргадаг  “Баялгийн Засаглалын Индекс 2017” (БЗИ)–ийн судалгааны нэг хэсэг болсондоо баяртай байна. БЗИ 2017-ийн үр дүнг…