Уолл Стритийг сүйрүүлсэн ганц томъёо

2008 онд эхэлсэн олон улсын санхүүгийн хямрал нь 1929 оны Их уналтаас хойших санхүү, эдийн засгийн хамгийн ноцтой хямрал юм. Америкийн төдийгүй дэлхийн санхүүгийн төв болох Уол Стрийт өнөөг хүртэл энэ хямралын уршгаас гарч чадаагүй байна. Тэгвэл э…

ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН МАКРО ЭДИЙН ЗАСАГТ ҮЗҮҮЛЖ БУЙ НӨЛӨӨЛӨЛ: Өнөөгийн байдал, 2013 оны прогноз, Бодлогын зөвлөмж

Сүүлийн жилүүдэд улам бүр нэмэгдэж буй төсвийн зардлын өсөлт нь Монгол улсын макро эдийн засагт эерэг, сөрөг ямар нөлөө үзүүлж байна в…

Төсөв ба таны үнээ

Published on http://www.news.mn, 05/11/2012 Төрийн дэглэмийн хэлбэрүүдийн тухай ийм нэг нийтлэг онигоо гэх үү, оновчтой зүйрлэл гэх үү яриа байдаг: Та хувьдаа хоёр үнээтэй иргэн хүн байжээ. Улс таны хоёр үнээг хурааж аваад өөрт чинь ганц аяга сүү өгдөг б…