ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН МАКРО ЭДИЙН ЗАСАГТ ҮЗҮҮЛЖ БУЙ НӨЛӨӨЛӨЛ: Өнөөгийн байдал, 2013 оны прогноз, Бодлогын зөвлөмж

Сүүлийн жилүүдэд улам бүр нэмэгдэж буй төсвийн зардлын өсөлт нь Монгол улсын макро эдийн засагт эерэг, сөрөг ямар нөлөө үзүүлж байна в…

Төсөв ба таны үнээ

Published on http://www.news.mn, 05/11/2012 Төрийн дэглэмийн хэлбэрүүдийн тухай ийм нэг нийтлэг онигоо гэх үү, оновчтой зүйрлэл гэх үү яриа байдаг: Та хувьдаа хоёр үнээтэй иргэн хүн байжээ. Улс таны хоёр үнээг хурааж аваад өөрт чинь ганц аяга сүү өгдөг б…

2013 оны төсвийн төсөлд хийсэн Тойм судалгаа – Үнэлгээ

Нэг ийм ажил хийлээ, сонирхвол доорх линкээр татаж авна уу. Хураангуй2013 оны Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн төсөлд хөндлөнгийн үнэлгээ өгч олон нийтийн дундах, цаашлаад парламент дахь хэлэлцүүлэгт зориулсан хэрэглэгдэхүүн болгох зорилгоор энэхүү то…

Өгөөмөрт найдсан Монгол Заяа

10 жилийн дараа Монголын дүр зураг ямар байх вэ гэдэг нь уул уурхайн их орлогоо бид яаж удирдсанаас хамаарна. Сайн удирдвал бид дарга нарын ярьдаг шиг сайхан амьдралд хүрч муухан удирдвал Африк шиг болох нь гарцаагүй. Тэгвэл ямар хүчин зүйлүүд дээ…